Benprotese

Beskrivelse af produktet

En protese er en kunstig kropsdel, der skal erstatte en  manglende kropsdel. En benprotese består af et hylster, en liner og en protesefod. Ved lårbensamputation er der også et proteseknæ. Hylsteret er fremstillet af materialer som plast, silikone, laminat, kulfiber eller en kombination af disse. Lineren er en beskyttende strømpe/stram manchet, som er konstrueret til at stabilisere stumpens bløddele og form. Protesefoden kan fås i mange variationer og fremstilles i forskellige materialer. Proteseknæ findes også i mange forskellige variationer og kan både være mekaniske eller elektriske.

Eksempler på benproteser: Lårbensproteser, knæproteser, underbensproteser, fodproteser, forfodsproreser m.m.

Sammenhæng som produktet indgår i

En benprotese anvendes til at erstatte et mangelfuldt udviklet eller amputeret ben.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Liner og garantiordning på elektriske knæ er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Se yderligere om liner under "Liner".

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med anvendelsen af en benprotese er at erstatte et mangelfuldt udviklet eller amputeret ben. Det er et afhjælpende sigte, og benprotesen er derfor et hjælpemiddel.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

En benprotese har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

  • Når en benprotese i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af at være benamputeret.
  • Når en benprotese i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse.
  • Når der er et dagligt eller næsten dagligt behov for at anvende en benprotese.
  • Når lægen har vurderet, at borger er proteseegnet.