Varmehjælpemidler

Beskrivelse af produktet

Varmehjælpemidler er beklædningsgenstande med indbygget el-varme. Beklædningsgenstanden er udstyret med en kontrolknap, hvor temperaturen kan reguleres. Typisk handsker, strømper og huer.

Sammenhæng som produktet indgår i

Varmehjælpemidler anvendes til behandling (forebyggelse) af svære grader af Raynauds syndrom (hvide fingre), hvor blodårerne i huden trækker sig voldsomt sammen (spasmer i de små arterier), når kroppen udsættes for kulde. Blodforsyningen ud til kropsdelen bliver så dårlig, at det er smertefuldt. Ved et anfald bliver kropsdelen først kold og bleg og føles død og stiv. Når kropsdelen opvarmes, skifter den til en blålig farve (cyanose) for til sidste at blive højrød. Det er smertefuldt, når kropsdelen bliver varm igen.

Syndromet (anfaldene) forekommer typisk ved kuldepåvirkning af hænderne men kan også forekomme ved kuldepåvirkning af tæerne, næsetippen, kinderne og ørerne. I sjældnere tilfælde kan syndromet også forekomme ved anvendelse af vibrerende værktøj.

Det primære formål med anvendelsen

Varmehjælpemidler har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af varmehjælpemidler er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling.

I nogle tilfælde har varmehjælpemidler flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Bemærkninger og særlige aftaler

Der findes ingen rigtig god behandling af Raynaud-anfald. Forebyggelse er langt det vigtigste.  Man skal forsøge at undgå anfald ved at undgå de situationer, der udløser dem.

Medicinsk behandling med såkaldte calcium-blokkere kan hjælpe nogle patienter, men det bør først forsøges, når man mener, at al forebyggelse har været prøvet eller ikke kan gennemføres. Et ikke ubetydeligt antal, der får behandling med calcium-blokkere, får bivirkninger, der kan være mere generende end Raynaud anfaldene.

Det gælder om at holde hænderne varme:

 • Undgå at udsætte fingrene for kulde, hvis det overhovedet er muligt.
 • Brug altid lunkent eller varmt vand ved håndvask.
 • Brug handsker eller vanter selv om foråret og efteråret og så videre.

De fleste, der rammes af anfaldene, kender selv den udløsende faktor. Det bedste, man kan gøre, er at undgå det, der udløser anfald, så vidt det er muligt. For de fleste er eksempelvis øget brug af vanter og handsker det, der skal til. For andre kan det hjælpe at anvende lunkent vand ved afskylning af opvasken i stedet for koldt vand. I visse erhverv kan det være svært at undgå de udløsende faktorer. Derfor kan det være nødvendigt at skifte arbejde. Det anbefales også at stoppe med at ryge, da nikotin har en sammentrækkende virkning på pulsårerne.

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Varmehjælpemidler har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

 • Når der er et lægefagligt behov for at ordinere varmehjælpemidler som led i eller fortsættelse af den iværksatte behandling for Raunauds syndrom.
 • Når der er et lægefagligt behov for at ordinere varmehjælpemidler som et bedre alternativ til medicinsk behandling af Raunauds syndrom.
 • Når der er et lægefagligt behov for at ordinere varmehjælpemidler som supplement til den medicinske behandling af Raunauds  syndrom.

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Varmehjælpemidler har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

 • Når der er specifikke og væsentlige funktionsnedsættelser i borgers dagligdag, som afhjælpes ved brug af varmehjælpemidler.
 • Når varmehjælpemidler i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en fysisk nedsat funktionsevne.
 • Når den tilstand, som varmehjælpemidlet er rettet imod er stationær og borger ikke går til kontrol på hospitalet.
 • Når varmehjælpemidlet i væsentlig grad letter den daglige tilværelse i hjemmet.
 • Når der er daglige gøremål, som borger alene kan udføre med varmehjælpemidlet.
 • Når varmehjælpemidlet anvendes til at udføre aktiviteter - der kan ikke ydes støtte til varmehjælpemidler, der anvendes passivt.
 • Når alle behandlingsmuligheder for lidelsen er udtømte.