Vægtdyne

 

Beskrivelse af produktet

En vægtdyne er en dyne syet i kanaler eller felter, som er fyldt op med enten kugler eller kæder, der giver tyngde. Vægtdynens tyngde giver punktvise tryk på kroppen og stimulerer berørings-, muskel- og ledsansen. Centralnervesystemet reagerer ved at tolke, forbinde og samordne disse sanseindtryk.

Nedsat evne til at bearbejde sanseindtryk kan medføre søvnbesvær, uro, angstanfald, hyperaktivitet, koncentrationsbesvær, udadreagerende adfærd m.m.

Dynerne findes i forskellige modeller og vægtklasser.

Sammenhæng som produktet indgår i

En vægtdyne anvendes til personer med en nedsat evne til at sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Vaskepose er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Af hensyn til produktets levetid kan nogle kommuner og regioner vælge at udlevere en vægtdyne med inkontinensbetræk som standard. 

Det primære formål med anvendelsen

En vægtdyne har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af vægtdynen er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling.

I nogle tilfælde har vægtdynen flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

En vægtdyne har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov under indlæggelse for at ordinere en vægtdyne til behandling af symptomer som angstanfald, søvnbesvær, uro på grund af en nedsat evne til at sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk.
  • Når der er et lægefagligt behov for at ordinere en vægtdyne, som et bedre alternativ til medicinsk behandling af symptomer såsom angstanfald, søvnbesvær, uro. Vægtdynen er ordineret som led i behandlingen eller som fortsættelse af behandlingen i hjemmet efter udskrivelse.
  • Når der er et lægefagligt behov for at ordinere en vægtdyne for at begrænse brugen af medicinsk behandling af symptomer såsom angstanfald, søvnbesvær, uro. Vægtdynen er ordineret som led i behandlingen eller som fortsættelse af behandlingen i hjemmet efter udskrivelse.

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

En vægtdyne har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

  • Når alle behandlingsmuligheder for angst, søvnbesvær, uro, koncentrationsbesvær m.m. er udtømte.
  • Når anvendelsen af en vægtdyne i væsentlig grad afhjælper de varige følger af symptomer som angst, uro, søvnbesvær, udadreagerende adfærd, koncentrationsbesvær.
  • Når anvendelsen af en vægtdyne medfører, at borger kan udføre specifikke daglige gøremål såsom deltagelse i skoleliv, arbejdsliv, sociale aktiviteter.