Vacuum pumpe

Beskrivelse af produktet

Pumpe, der kan danne vacuum (undertryksbehandling) og konstant opsuge væske. Den består af en lille pumpe med en plastik slange, som er koblet til en svamp/gazeforbinding samt en opsamlingsbeholder. Pumpen er udstyret med et batteri, som skal oplades. Transporteres i en lille kuffert.

Sammenhæng som produktet indgår i

En vacuum pumpe anvendes til at øge blodgennemstrømningen og fremme en helingsproces af eksempelvis sår.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Svampe, gaze, forbindingsmateriale, tilkoblingsslanger, opsamlingsbeholdere og film er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med anvendelsen af vacuum pumpen er at øge blodgennemstrømningen og fremme en helingsproces af eksempelvis sår. Det er et behandlende sigte, og vacuum pumpen er derfor et behandlingsredskab.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Vacuum pumpen har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for den under indlæggelse.
  • Når der er et lægefagligt behov for den efter udskrivelse som led i eller fortsættelse af iværksat behandling på hospitalet – ofte med ambulant  kontrol i hospitalsregi.​ Eksempelvis sårheling.