Sondeernæring - remedier, pumpe og ernæringspræparater

 

Beskrivelse af produktet

Sondeernæring er mad og drikke i flydende form, som gives igennem en tynd sonde beregnet til ernæring. Sonden anlægges enten via næsen, ned igennem svælget og videre via spiserøret ned i mavesækken, eller ved et mere permanent indgreb, hvor den anlægges igennem huden på maven og direkte ind i mavesækken. (Nasogastrisk sonde, PEG sonde, ballon gastrostomisonde).

Ernæringspræparater er fødevarer til særlige medicinske formål. Ernæringspræparater indeholder næringsstoffer, vitaminer og mineraler, protein, fedtstof i balanceret mængde tilpasset bestemte formål.

Ernæringspræparater anvendes som supplement til den almindelige kost eller som den eneste ernæring til syge og svært svækkede borgere. Ernæringspræparater omfatter ernæringsdrikke eller sondeernæring. Tilføres via munden eller via sonde i enten næsen eller i maven.

Sammenhæng som produktet indgår i

Sondeernæring anvendes til borgere, der af helbredsmæssige årsager ikke kan synke eller optage almindelig kost, eller som ikke er i stand til at indtage almindelig kost i tilstrækkeligt omfang.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Sonde, ernæringssæt, dropstativ eller krog, sondemadsflasker, fikseringsplaster til næsen, sprøjter, ernæringspumpe m.m. er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med anvendelsen af sondeernæring - remedier, pumpe og ernæringspræparater er at sikre, at borgere, der af helbredsmæssige årsager ikke kan synke eller optage almindelig kost, eller som ikke er i stand til at indtage almindelig kost i tilstrækkeligt omfang, kan få ernæring. Det er et behandlende sigte, og  sondeernæring - remedier, pumpe og ernæringspræparater er derfor et behandlingsredskab.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Bemærkninger og særlige aftaler

I særlige tilfælde udleveres sonderemedier af det kommunale sygeplejedepot – se under vejledende ansvarsplacering.

 

Målgruppen, der er omfattet af reglerne om tilskud til ernæringspræparater og sonderemedier

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/ernaeringspraeparater-med-tilskud/tilskud-til-ernaeringspraeparater/

Ordinationen skal ske på en særlig blanket udformet til formålet. Lægen udfylder grøn recept - tilskud til ernæring - se vejledning her

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjylland/almen-praksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/t-endokrinologi-metabolik-ernaering/groen-recept/

 

Plejekrævende borgere, som er terminale, og som modtager hjælp efter serviceloven §83,§95, §119 i hjemmet eller som er på hospice, kan få tilskud til egenbetalingen på 40 % af den samlede udgift til ernæringspræparater efter serviceloven §122. Borger skal ansøge kommunen om tilskud til egenbetalingen til ernæringspræparater.

 

Tilskudsberettigede ernæringspræparater

Lægemiddelstyrelsen godkender fødevarer til særlige medicinske formål - ernæringspræparater - som der kan ydes tilskud til.

De godkendte ernæringspræparaterne fremgår af Sundhedsstyrelsens liste over tilskudsberettigede ernæringspræparater:

Standard præparater

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/ernaeringspraeparater-med-tilskud/~/media/283595359CE14F73A8BC442A0BA4EA5D.ashx

 

Special præparater

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/ernaeringspraeparater-med-tilskud/~/media/95247E3BE2FC4D57B4995E277ED1FDB5.ashx

 

 

 

 

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Sondeernæring - remedier, pumpe og ernæringspræparater har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for sondeernæring under indlæggelse. Hospitalet dækker udgifterne til ernæringspræparater, sonderemedier og ernæringspumpe (vederlagsfrit).
  • Når der er et lægefagligt behov for sondeernæring,  som led i behandlingen eller som fortsættelse af behandlingen, hvor borgers behandling er under kontrol af hospitalet indtil tilstanden er stationær. Regionen dækker udgifter til sonderemedier og ernæringspumpe, indtil tilstanden er stationær. Regionen giver 60% i tilskud til ernæringspræparater, mens borger selv skal afholde 40% af udgiften som egenbetaling.
  • Når der er et lægefagligt behov for sondeernæring,  som led i behandlingen eller som fortsættelse af behandlingen, og hvor sondeernæringen anskaffes til midlertidigt eller permanent brug i hjemmet under forudsætning af, at borger enten har fået undervisning i sondeernæring eller at sondeernæringen er under en vis kontrol af hospitalet/speciallægepraksis. Regionen dækker udgifter til sonderemedier og ernæringspumpe, indtil tilstanden er stationær. Regionen giver 60% i tilskud til ernæringspræparater, mens borger selv skal afholde 40% af udgiften som egenbetaling.
  • Når der er et lægefagligt behov for sondeernæring,  som led i behandlingen eller som fortsættelse af behandlingen, hvor borgers sygeforløb er afsluttet , tilstanden er stationær, og borger selvstændigt står for håndteringen af sondeernæringen i hjemmet. Regionen dækker udgifter til sonderemedier og ernæringspumpe til permanent brug i hjemmet. Regionen giver 60% i tilskud til ernæringspræparater, mens borger selv skal afholde 40% af udgiften som egenbetaling.
  • Når der er et lægefagligt behov for sondeernæring,  som led i behandlingen eller som fortsættelse af behandlingen, hvor borgers sygeforløb er afsluttet , tilstanden er stationær, og borger får hjælp til håndtering af sondeernæringen i hjemmet fra hjemmesygeplejen, et plejehjem eller anden lignende offentlig institution. Det kommunale sygeplejedepot dækker udgifterne til sonderemedier og regionen dækker udgifterne til ernæringspumpe. Regionen giver 60% i tilskud til ernæringspræparater, mens borger selv skal afholde 40% af udgiften som egenbetaling.