Parenteral ernæring

 

 

Beskrivelse af produktet

Parenteral ernæring er ernæring uden om mavetarmkanalen. Ernæringen tilføres intravenøs via et centralt venekateter. Ernæringen indeholder makro-næringstoffer; proteiner (aminosyre), fedt (lipider) og kulhydrater og mikro-næringsstoffer; vitaminer og sporstoffer.

Sammenhæng som produktet indgår i

Parenteral ernæring anvendes til borgere, der ikke er i stand til at indtage, fordøje eller absorbere tilstrækkelig oral eller enteral ernæring.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Ernæringspumpe, dråbetæller, utensiler, dropstativ er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

 

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med anvendelsen af remedier og utensilier til parenteral ernæring er at sikre, at borgere, der ikke er i stand til at indtage, fordøje eller absorbere tilstrækkelig oral eller enteral ernæringat, får ernæring. Det er et behandlende sigte, og remedier og utensilier til parenteral ernæringbetragtes er derfor et behandlingsredskab.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Remedier og utensilier til parenteral ernæring har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for parenteral ernæring under indlæggelse.
  • Når der et lægefagligt behov for parenteral ernæring i hjemmet efter udskrivelse, som led i eller fortsættelse af den iværksatte behandling på hospitalet.
  • Når der er ydet introduktion og undervisning i håndtering af parenteral ernæring i hjemmet.