Møbelforhøjere

 

Beskrivelse af produktet

Møbelforhøjere hæver et møbel fra gulvet. Der findes runde eller firkantede møbelforhøjere. Hvilken model der er behov for afhænger af hvilken udformning, møblets ben har. Nogle møbelforhøjere er lavet i træ og andre er lavet i plastik.

Det er forskelligt, hvor meget møbelforhøjeren kan forhøje et møbel, og nogle kan reguleres.

Møbelforhøjere betegnes også som stoleforhøjer, sengeforhøjer, sengeklodser, forhøjerklodser og klodser. 

Sammenhæng som produktet indgår i

Møbelforhøjere anvendes i forbindelse med, at det er svært at rejse sig fra og sætte sig ned i sine møbler.

Det primære formål med anvendelsen

Møbelforhøjere har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af møbelforhøjere er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvardeling.

I nogle tilfælde har møbelforhøjere flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Møbelforhøjere har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der opstår behov for dem under indlæggelse.
  • Når der er behov for dem efter udskrivelse, da lægen vurderer, at møbelforhøjere er nødvendige i en periode for at overholde et behandlingsregime eller restriktioner.

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Møbelforhøjere har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

  • Når de i væsentlig grad afhjælper følgerne af en nedsat evne til at rejse og sætte sig.

Ofte vil borger blive henvist til at anskaffe sig nye møbler svarende til alder, da problemet ofte skyldes lavt og forældet møblement.