Insulinpumpe

 

Beskrivelse af produktet

En insulinpumpe er en lille batteridrevet og computerstyret maskine, der kontinuerligt behandler med en dosis insulin. En sensor opsamler informationen om blodsukkerniveauet. Insulinen føres indføres gennem en lille slange og et blødt plastikkateter under huden.

Sammenhæng som produktet indgår i

En insulinpumpe anvendes til kontinuerlig måling og behandling af type 1-diabetikere, der har en svær regulerbar diabetes.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Infusionssæt (Slanger, sprøjter, kobling, kanyler, kateter), tasker, mavebælter,  undertøj med lomme til håndtering af insulinpumpen m.m. er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med anvendelsen af en insulinpumpe er at sikre kontinuerlig måling og behandling af type 1-diabetikere, der har en svær regulerbar diabetes. Det er et behandlende sigte, og insulinpumpen er derfor et behandlingsredskab.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

En insulinpumpe har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for kontinuerlig blodsukkermåling og insulinbehandling under indlæggelse.
  • Når der er et lægefagligt behov for kontinuerlig blodsukkermåling og insulinbehandling efter udskrivelse som led i eller fortsættelse af iværksat behandling på hospitalet.
  • Når der føres kontrol med den kontinuerlige insulinbehandlingen i hospitalsregi.