Værdier for samarbejdet

Undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber har udarbejdet en række værdier, som afklaringskataloget bygger på. Værdierne har til formål at understøtte det gode samarbejde kommuner og hospitaler imellem.

Princippet om det sammenhængende patientforløb:

Afklaringskataloget bygger på et princip om sammenhængende patientforløb. Det betyder, at der skal være så gnidningsfrie ”overleveringsforretninger” som muligt. Dette princip viger ikke fra rent juridiske vurderinger af, hvornår henholdsvis kommune/region skal levere hjælpemidlet/behandlingsredskabet

Gensidig respekt:

Der skal være gensidig respekt om den anden sektors faglige vurdering af borgerens behov for hjælpemidler/behandlingsredskaber.

Hensyn til serviceniveau:

Det er vigtigt ikke at love borgere udlån af hjælpemidler/behandlingsredskaber på vegne af en anden sektor, idet der tages hensyn til regionens og den enkelte kommunes serviceniveau

Initiativpligten:

Som udgangspunkt skal borgeren ikke komme i klemme mellem to sektorer. Opstår der tvivl om, hvem der skal udlåne et nødvendigt hjælpemiddel/behandlingsredskab til en borger, udlånes hjælpemidlet/behandlingsredskabet derfor af den sektor, som har kontakten med borgeren. Tvivlen må derefter søges afklaret sektorerne imellem.