Transportabel ilt

Beskrivelse af produktet

Transportabel ilt er en beholder med ilt, som er beregnet til at blive transportere med rundt. Den er typisk udstyret med en hank, taske, vogn eller lignende. 

Sammenhæng som produktet indgår i

Transportabel ilt anvendes ved behov for at bevæge sig frit omkring, mens man modtager iltbehandling.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Iltbrille og slange er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med anvendelsen af transportabel ilt er iltbehandling. Det er et behandlende sigte, og transportabel ilt er derfor et behandlingsredskab.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Transportabel ilt har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for transportabel iltbehandling under indlæggelse.
  • Når der er et lægefagligt behov for transportabel iltbehandling efter udskrivelse.