Transanal irrigation og produkter

 

Beskrivelse af produktet

Transanal irrigation er en teknik til tømning af tarmen.

Sammenhæng som produktet indgår i

Transanal irrigation anvendes ved dysfunktioner i tarmen.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Rektalkateter, kateterhåndtag, ballon og pumpe er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med anvendelsen af produkter til transanal irrigation er at behandle dysfunktioner i tarmen. Det er et behandlende sigte, og produkter til transanal irrigation er derfor et behandlingsredskab.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Produkter til transanal irrigation har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for at anvende transanal irrigation til at tømme tarmen under indlæggelse.
  • Når der et lægefagligt behov for at anvende transanal irrigation til at tømme tarmen efter udskrivelse.