Stolevægt

Beskrivelse af produktet

En stol på hjul med en indbygget vejemekaniske til personer. En stolevægt har et indbygget genopladeligt batteri. Stolevægten fås i forskellige modeller og er godkendt til forskellige vægtklasser. Der findes også kørestolsvægte, liftvægte og sengevægte.

Sammenhæng som produktet indgår i

En stolevægt anvendes til at veje borgere, der ikke kan stå på sine ben.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Fodstøtter og armlæn er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med en stolevægt er at veje borgere, der ikke kan stå på sine ben. Det er et behandlende sigte og stolevægten er derfor et behandlingsredskab.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Bemærkninger og særlige aftaler

Den privatpraktiserende læge kan ordinere kontinuerlig vejning af borgere i eget hjem. Borgere skal selv anskaffe sig en almindelig personvægt. Hvis borgeren ikke kan stå på sine ben, og der er behov for en stolevægt, vil der ikke kunne ydes støtte til en stolevægt efter hjælpemiddelbestemmelserne.

I nogle tilfælde vil lægen bede den kommunale sygepleje om at foretage den kontinuerlige vejning. Nogle kommuner har måske en stolevægt eller anden type vægt på sit sygeplejedepot, og så vil det være muligt. Det er lægen, som er ansvarlig for at finde en løsning eventuelt ved en egentlig henvisning af borger til hospitalet.

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

En stolevægt har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for kontinuerlig vejning under indlæggelse.
  • Når der er et lægefagligt behov for kontinuerlig vejning efter udskrivelse som led i eller fortsættelse af iværksat behandling på hospitalet f.eks  i forbindelse med medicingivning, ernæringsscreening m.m.
  • Når der føres kontrol med vægten i forbindelse med en behandling.