Støttestrømper/Anti-emboli strømper

Beskrivelse af produktet

Støttestrømper/anti-emboli strømper er støttestrømper, der giver et let mekanisk tryk på muskler og veneklapper i benene, fjerner overskydende væske og hjælper blodet med at blive transporteret tilbage til hjertet. Støttestrømper/anti-emboli strømper giver kompression svarende til 18 mmHG og er derfor ikke at sammenligne med kompressionsstrømper.

Sammenhæng som produktet indgår i

Støttestrømper/anti-emboli strømper anvendes i forbindelse med lettere ødemer på grund af dysfunktioner i lymfesystemet.

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med anvendelsen af støttestrømper/anti-emboli strømper er at behandle lettere ødemer på grund af dysfunktioner i lymfesystemet. Det er et behandlende sigte, og støttestrømper/anti-emboli strømper er derfor et behandlingsredskab.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Bemærkninger og særlige aftaler

Hvis den privatpraktiserende læge anbefaler brug af støttestrømper/anti-emboli strømper, skal borger selv afholde udgiften. Støttestrømper/anti-emboli strømper udleveres alene i forbindelse med en indlæggelse.

Hvis borgere, som er udskrevet med støttestrømper/anti- emboli strømper, ønsker permanent at anvende anti-emboli strømper, skal borger selv afholde udgifter.

Almindelige støttestrømper til generel profylakse med en mmHg fra 7-18 til eksempelvis flyrejser, sportsudøvelse, uro m.m. er hverken et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab, og udgiften skal afholdes af borger.

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Støttestrømper/anti-emboli-strømper har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for dem under indlæggelse fx i forbindelse med sengeleje for at forebygge blodpropper i benene.
  • Når der er et lægefagligt behov for dem efter udskrivelse 6 måneder efter en blodprop for at forebygge yderligere blodpropper.
  • Når der er et lægefagligt behov for dem efter udskrivelse for at tilvejebringe yderligere forbedring af et behandlingsresultat.
  • Når der er et lægefagligt behov for dem efter udskrivelse for at forhindre forringelse af det opnåede behandlingsresultat.