Respirator

 

Beskrivelse af produktet

En respirator er et apparatur, der kan skabe en kunstig vedligeholdelse af vejrtrækningen ved at blæse luft ind i lungerne.

Vejrtrækning med respirator kan enten ske gennem en maske over næsen, med et mundstykke eller gennem et lille hul i halsen (tracheostomi), hvori der er et lille plastikrør, også kaldet tube.

Respiratorslangen sættes fast på tuben og tilsluttes.

Sammenhæng som produktet indgår i

En respirator anvendes ved nedsat eller ophørt naturlig vejrtrækning som en midlertidig procedure i forbindelse med genoplivning, anæstesi og intensiv behandling eller som en permanent, ofte livslang behandling hos personer med muskelsvind, lammelse o.l.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Maske, fikseringsbånd, slanger, sprøjter, kanyler, tuber, mundstykker, connections m.m. er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med anvendelsen af respiratoren er at behandle nedsat eller ophørt naturlig vejrtrækning som en midlertidig procedure i forbindelse med genoplivning, anæstesi og intensiv behandling eller som en permanent, ofte livslang behandling hos personer med muskelsvind, lammelse o.l. Det er et behandlende sigte, og respiratoren er derfor et behandlingsredskab.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

En respirator har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for respiratorbehandling under indlæggelse.
  • Når der er et lægefagligt behov for respiratorbehandling efter udskrivelse som led i eller fortsættelse af iværksat behandling på hospitalet.