Rådgivning

Problemstillinger søges i første omgang løst lokalt ud fra principperne i afklaringskataloget. Lykkes det ikke at nå til enighed lokalt, kan sagen løftes op til drøftelse i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber, og i sidste ende i Ankestyrelsen.

Nærværende afklaringskatalog er udarbejdet på baggrund af gældende retspraksis. Afklarings- kataloget er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget, hvorfor principperne i afklaringskataloget er gældende indtil der foreligger en ny ”retspraksis” på området. I sådanne tilfælde tilrettes afklaringskataloget.

Link til Ankestyrelsens principafgørelser: www.ast.dk

Kontakt undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber : SUNSPL@rm.dk