PEP fløjte

 

Beskrivelse af produktet

En PEP fløjte er et lille plastikstykke med et mundstykke, og en modstandsventil. PEP fløjten danner et positivt tryk (overtryk) ved udånding.

Når man trækker vejret igennem fløjten, kommer der modstand på udåndingen, og vejrtrækningen bliver dybere. Den dybere vejrtrækning udvider lungevævet.

Sammenhæng som produktet indgår i

En PEP fløjte anvendes til at ventilere lungerne og til at løsne slim i lungerne - typisk hos lungepatienter.

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med anvendelsen af PEP fløjten er at ventilere lungerne og løsne slim i lungerne. Det er et behandlende sigte, og PEP fløjten er derfor et behandlingsredskab.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

PEP fløjten har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for at ventilere lungerne eller løsne slim i lungerne under indlæggelse.
  • Når der er et lægefagligt behov for at ventilere lungerne efter udskrivelse med henblik på at forebygge lungebetændelse.
  • Når der er et lægefagligt behov for at kunne løsne slim i lungerne efter udskrivelse.
  • Når der er ydet instruktion og vejledning i anvendelse af PEP fløjten på hospitalet.