Powerpointpræsentation af Afklaringskataloget

Afklaringskataloget er bygget op om den tankegang, at det primære formål med anvendelsen af det konkrete produkt og den sammenhæng, produktet indgår i, er afgørende for, om kommunen eller hospitalet/regionen er ansvarlig for at udlevere produktet.

 

Der kan være tre forskellige formål med borgerens selvstændige anvendelse af et produkt:

1.    Et behandlende formål

2.    Et trænende formål

3.    Et afhjælpende formål

 

1. Behandlende formål:
Produkter (behandlingsredskaber), der anvendes som led i eller fortsættelse af iværksat behandling på sygehuset: Udleveres af regionen

2. Trænende formål:
Produkter (træningsredskaber), der anvendes som led i specialiseret genoptræning: Udleveres af regionen
Produkter (træningsredskaber), der anvendes som led i almen genoptræning, rehabilitering på specialiseret niveau eller egen træning: Udleveres af kommunen

3. Afhjælpende formål:
Produkter (hjælpemidler), der afhjælper følgerne af en midlertidig eller varig nedsat funktionsevne og muliggør borgerens selvstændige eller delvise selvstændige udførelse af basale daglige aktiviteter: Udleveres af kommunen

I nogle tilfælde er der flere formål med anvendelsen af produktet på samme tid, og i de situationer skal der foretages en afvejning af, hvilket formål der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

 

Klyngerne har ansvaret for at sikre, at Afklaringskataloget implementeres.

 

Powerpoint præsentation af Afklaringskataloget

For at hjælpe med implementeringen har Arbejdsgruppen til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om hjælpemidler og behandlingsredskaber udarbejdet denne præsentation af Afklaringskataloget.

 

Spørgsmål til Afklaringskataloget kan rettes til formandskabet for Arbejdsgruppen til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om hjælpemidler og behandlingsredskaber:

Louise Lyngsøe, lly@viborg.dk, Viborg Kommune (kommunal formand)

Lisbeth Buch Taudorf, litaud@rm.dk, Regionshospitalet Horsens (regional formand)

Charlotte Jensen, chajes@rm.dk, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland (sekretær)