Elektrisk kørestol

 

Beskrivelse af produktet

En elektrisk kørestol er en batteridrevet stol på hjul, som styres gennem en elektronisk styringsenhed ved hjælp af et joystick. En elektrisk kørestol består af en ramme med integreret sæde, armlæn og ryg, batterier, elektronisk styreenhed, 2 styrende og trækkende hjul samt et antal svingbare hjul (normalt 2 eller 4). 

Eksempler på elektriske kørestole: Forhjulstrukne, midthjulstrukne, baghjulstrukne, indendørs og udendørs, terrængående m.m.

Sammenhæng som produktet indgår i

En elektrisk kørestol anvendes i forbindelse med en betydelig nedsat eller manglende gangfunktion. F.eks. ved hel- eller delvis lammelse, manglende kropskontrol, ved brug af respirator m.m.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Fodstøtter, armlæn, sidestøtter, nakkestøtter, specialryg, holder til respirator, eleverbar sæde og ryg, højdejusterbar sæde m.m. er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med anvendelsen af en elektrisk kørestol er at afhjælpe en betydelig nedsat eller manglende gangfunktion. Det er et afhjælpende sigte, og den elektriske kørestol er derfor et hjælpemiddel.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

En elektrisk kørestol har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

  • Når den i væsentlig grad afhjælper en nedsat gangfunktion.
  • Når den  i væsentlig grad letter udførelsen af daglige gøremål såsom egenomsorg, praktiske opgaver, aktiviteter og mobilitet.
  • Når den  er nødvendig for at kunne færdes uden ledsagelse i forskellige omgivelser.