Lokal samarbejdsaftale om midlertidige hjælpemidler

Lokal aftalen blev opsagt pr. 1. august 2020.

Følgende er derfor nu gældende:

Hospitalernes ansvar

Kommunernes ansvar

Behandlingsredskaber, der anvendes som led i eller fortsættelse af den iværksatte behandling (Sundhedsloven)

Regime-hjælpemidler, der skal forhindre forringelse af det opnåede behandlingsresultat (Sundhedsloven)

Træningshjælpemidler, der anvendes som led i specialiseret ambulant genoptræning (Sundhedsloven §140)

Hjælpemidler, der kan afhjælpe en varig nedsat funktionsevne (Serviceloven §112)

Tidsbegrænset udlån af hjælpemidler, der kan afhjælpe en midlertidig nedsat funktionsevne (Serviceloven §113b) Dette er nyt!

Træningshjælpemidler, der anvendes som led i almindelig ambulant genoptræning (Sundhedsloven §140)

Træningshjælpemidler, der anvendes som led i rehabiliterende træning på specialiseret niveau

Case 1:

Henny, 76 år, indlagt med ankelbrud, kirurgisk indgreb, må ikke støtte i 6 uger. Udskrives til eget hjem, skal komme til kontrol ambulant. 

Henny får oplyst, at hun skal forvente, at hun i en periode vil få behov for hjælpemidler og kommunal hjemmehjælp til personlig pleje og praktiske gøremål.

For at Henny ikke forværre det opnåede behandlingsresultat og hun kan overholde behandlingsregimet og ikke støtte på foden i 6 uger ordineres kørestol, gangstativ og badebænk.

Regime-hjælpemidlerne udlånes af hospitalet.

 

Case 2:

Lise, 62 år, indlagt, blodprop i hjernen, svimmel og nedsat balance.  Udskrives til eget hjem med rehabiliterende hjemmehjælp og en almindelig ambulant genoptræningsplan.

Lise får oplyst, at hun skal forvente, at hun i en periode vil have behov for hjælpemidler og rehabiliterende hjemmehjælp, så hun kan klare sig i hjemmet. Lise er oplyst om, at hun formentlig vil komme til at kunne færdes uden brug af hjælpemidler og hjemmehjælp.

Lise har behov for at færdes med en rollator og sidde på en badebænk, når hun skal i bad. 

Hjælpemidlerne (rollator og badebænk) udlånes af kommunen i en tidsbegrænset periode.

 

Samarbejde mellem kommune og hospital:

Arbejdsgruppen for løbende ajourføring af Afklaringskataloget for hjælpemidler og behandlingsredskaber vurderer ikke, at en opsigelse af lokalaftalen får betydelige konsekvenser for kommunerne. Dels fordi kommunerne indtil nu har løst en del af opgaven. Dels fordi udlån af hjælpemidler i en tidsbegrænset periode i forbindelse med en midlertidig nedsat funktionsevne hænger sammen med kommunernes rehabiliterende tilgang til borgerne.

Det anbefales, at samarbejdet om bestilling og udlevering af hjælpemidler i en tidsbegrænset periode, så borgerne selvstændigt kan udføre basale daglige gøremål, drøftes lokalt i klyngerne.

Når hospitalet anmoder kommunerne om hjælpemidler rettidigt, kan kommunerne udlevere hjælpemidler i henhold til de gældende aftaler om udskrivelse. I tilfælde af at hospitalet ikke får anmodet kommunen om hjælpemidler rettidigt, og det kan udsætte udskrivningstidspunktet, er parterne forpligtet til at løse opgaven således, at patienten kan udskrives til planlagt tid. For hospitalet kan det betyde, at de er nødsaget til at udlevere hjælpemidler, så borgerne ikke oplever, at hjælpemidlerne ikke er til rådighed ved behov.