Lokal samarbejdsaftale om midlertidige hjælpemidler

"Midlertidige hjælpemidler (uden egenbetaling)

Hjælpemidler, som kommunen eller hospitalet vurderer, at borgeren kan få brug for i en midlertidig periode efter udskrivelse, for selvstændigt at kunne udføre basale daglige gøremål – eksempelvis en badebænk, så borgeren kan tage et brusebad. Situationen vil opstå, når behovet for hjælpemidlet ikke er varigt, og hvor der ikke er nogen klar og entydig lægefaglig begrundelse for at udlåne, hverken som led i genoptræningen eller som led i behandlingen. Hjælpemidlet udlånes af den instans, som har ansvaret for at udlåne hjælpemidler/behandlingsredskaber, som led i genoptræningen eller som led i behandlingen efter udskrivelse. 

  • Kommunen udlåner til borgere med en genoptræningsplan til almindelig ambulant genoptræning, og til borgere med en genoptræningsplan til egen træning, som får personlig hjælp fra kommunen. 
  • Det er en betingelse, at det midlertidige hjælpemiddel bidrager til at nå målet med træningen, og at formålet med træningen er rettet imod aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger. 
  • Hospitalet udlåner til borgere uden en genoptræningsplan, og til borgere med en genoptræningsplan til specialiseret ambulant genoptræning.

Ansvaret fordeles således imellem kommuner og region. Samarbejdsaftalen om kommunernes ansvar er udarbejdet med baggrund i formålsbestemmelserne i Vejledningen om træning i kommuner og region. Her fastslås, i et lidt bredere perspektiv, at hjælpemidler/redskaber, som led i genoptræningen, er et middel til at nå målet med træningen, hvor formålet ikke kun er rettet imod kroppens nedsatte funktion, men også imod aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger (Vejledning nr. 110 om træning i kommuner og region af 01/12 2009, pkt. 3.1).

Midlertidige hjælpemidler, som kan bidrage til at nå målet med træningen, hvor formålet er rettet imod aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger udlånes dermed efter sundhedsloven § 140.

Det er op til den enkelte kommune og det enkelte hospital at afgøre, om man vil yde dette serviceniveau. Herudover skal der i hvert enkelt tilfælde træffes en konkret individuel afgørelse. Hvis kommuner og hospitaler ikke udlåner i ovennævnte tilfælde, så er det op til borgeren selv at anskaffe sig et passende hjælpemiddel, jf. afgrænsningscirkulæret. 

Midlertidige hjælpemidler (med egenbetaling)

Hjælpemidler, som kommunen eller hospitalet forudser, at borgeren kan få brug for i en midlertidig periode efter udskrivelse, for selvstændigt at kunne udføre basale daglige gøremål – eksempelvis en badebænk, så borgeren kan tage et brusebad, betales som udgangspunkt af borger selv. 

Hjælpemidler, som borger har behov for, mens borger venter på indkaldelse til forundersøgelser, betales som udgangspunkt af borger selv. "

Accepter cookies fra dette site

Dette website bruger cookies, for at forbedre din brugeroplevelse.

Du kan altid slette cookies i avancerede indstillinger på din browser.