Skinner (Orthoser)

Skinner (Orthoser) (af orto- og -ose), ortopædisk udstyr eller bandage af mere permanent karakter, der støtter, stabiliserer og opretter fejlstilling i lemmer og ryg eller forbedrer bevægefunktionen (indsættes)

Skinner kan både være et hjælpemiddel, et behandlingsredskab og et træningsredskab. Det er formålet med anvendelsen af skinnen, der afgør, om skinnen er et hjælpemiddel, et behandlingsredskab eller et træningsredskab. Hvis den samme skinne anvendes til flere formål, er det skinnens primære formål, der er afgørende.

I hvilke situationer kan der være behov?

Afgørelse

Før indlæggelse:

  Under indlæggelse:

   Efter indlæggelse:

    • 16.1.4 Borgere med behov for skinner som anvendes som led i et træningsforløb i forbindelse med. specialiseret ambulant genoptræning efter sundhedsloven § 140. Det er hospitalet, der vurderer, om der er behov for skinner som led i træningsforløbet, og som dermed også udlåner skinner som et træningsredskab.
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler udlånende instans.
    • 16.1.5 Borgere med behov for skinner i eget hjem til at afhjælpe følgerne af en varig nedsat funktionsevne og til at bringe borgeren i stand til at udføre daglige gøremål som f.eks. at gøre rent eller lave mad.
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Kommune

     Daglig rengøring påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler udlånende instans.
    • 16.1.6 Såfremt en skinne ikke kan udlånes af hverken kommune eller region, vil det typisk være op til borgeren selv at afholde udgiften.
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Borger

     Daglig rengøring påhviler borgeren.
    • 16.1.1 Borgere med behov for skinner i forbindelse med behandling på hospitalet.
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler udlånende instans.
    • 16.1.2 Borgere med behov for skinner, som led i eller fortsættelse af den iværksatte behandling på hospitalet, eller hvor patienten er afsluttet fra hospitalet, men skinnen anvendes til at fastholde resultatet af hospitalsbehandlingen. Udlånes til midlertidigt eller varigt behov. Eksempelvis skinnebehandling i forbindelse med forlængelse af en akillessene og skinnebehandling som supplement til f.eks. botox-injektioner med henblik på kontraktur-profylakse.
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler udlånende instans.
    • 16.1.3 Borgere med behov for skinner, som anvendes som led i et træningsforløb med almindelig ambulant genoptræning efter sundhedsloven § 140, genoptræning efter serviceloven § 86 for voksne og § 44 for børn. Eksempler: Skulderbandager eller dropfodsskinner under genoptræning efter blodpropper med halvsidige lammelser, skinner, der er nødvendige for, at borgeren kan benytte et ståstøttestativ under træningen. Det er kommunen, der har ansvaret for at levere træningen, og som vurderer, om der er behov for skinner som led i træningsforløbet, og som dermed også udlåne skinner som et træningsredskab.
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Kommune

     Daglig rengøring påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler udlånende instans.

    Accepter cookies fra dette site

    Dette website bruger cookies, for at forbedre din brugeroplevelse.

    Du kan altid slette cookies i avancerede indstillinger på din browser.