Senge

Senge

Plejesenge er senge med specialfunktioner, og udlånes enten for at gøre borgeren selvhjulpen, af hensyn til regime/restriktioner eller af hensyn til hjælpepersonalets arbejdsmiljø.

Børn hvor pårørende har behov for plejeseng for at varetage pleje af barnet hører under 7.2.1. APV hjælpemidler overtrumfer regimehjælpemidler.

I hvilke situationer kan der være behov?

Afgørelse

Før indlæggelse:

  Under indlæggelse:

   Efter indlæggelse:

    • 7.2.4. Borgere med genoptræningsplan til almindelig ambulant træning eller til egen træning og hvor sengen gør borgeren selvhjulpen
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Kommune

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler udlånende instans
    • 7.2.5. Borgere uden en genoptræningsplan, og hvor hospitalet vurderer behov for hjælpemiddel i en kort periode efter udskrivelse, og hvor sengen gør borgeren selvhjulpen (uden hjælp til personlig pleje)
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Kommune

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler udlånende instans
    • 7.2.6. Borgere med varigt nedsat funktionsevne, og hvor sengen gør borgeren selvhjulpen
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Kommune

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler udlånende instans
    • 7.2.1. Hensyn til hjemmeplejens arbejdsmiljø, herunder pårørende på plejeorlov
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Kommune

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler udlånende instans
    • 7.2.2. Borgere, som efter udskrivning i en periode skal overholde regime/restriktion, hvori sengen er en forudsætning for, at regimet/restriktionen kan overholdes
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler udlånende instans
    • 7.2.3. Borgere med genoptræningsplan til specialiseret ambulant træning og hvor sengen gør borgeren selvhjulpen
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler udlånende instans