Senge

Senge

Plejesenge er senge med specialfunktioner, og udlånes enten for at gøre borgeren selvhjulpen, af hensyn til regime/restriktioner eller af hensyn til hjælpepersonalets arbejdsmiljø.

Børn hvor pårørende har behov for plejeseng for at varetage pleje af barnet hører under 7.2.1. APV hjælpemidler overtrumfer regimehjælpemidler.

I hvilke situationer kan der være behov?

Afgørelse

Før indlæggelse:

  Under indlæggelse:

   Efter indlæggelse:

    • 7.2.4. Borgere med genoptræningsplan til almindelig ambulant træning eller til egen træning og hvor sengen gør borgeren selvhjulpen
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Kommune

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler udlånende instans
    • 7.2.5. Borgere uden en genoptræningsplan, og hvor hospitalet vurderer behov for hjælpemiddel i en kort periode efter udskrivelse, og hvor sengen gør borgeren selvhjulpen (uden hjælp til personlig pleje)
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler udlånende instans
    • 7.2.6. Borgere med varigt nedsat funktionsevne, og hvor sengen gør borgeren selvhjulpen
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Kommune

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler udlånende instans
    • 7.2.1. Hensyn til hjemmeplejens arbejdsmiljø, herunder pårørende på plejeorlov
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Kommune

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler udlånende instans
    • 7.2.2. Borgere, som efter udskrivning i en periode skal overholde regime/restriktion, hvori sengen er en forudsætning for, at regimet/restriktionen kan overholdes
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler udlånende instans
    • 7.2.3. Borgere med genoptræningsplan til specialiseret ambulant træning og hvor sengen gør borgeren selvhjulpen
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler udlånende instans

    Accepter cookies fra dette site

    Dette website bruger cookies, for at forbedre din brugeroplevelse.

    Du kan altid slette cookies i avancerede indstillinger på din browser.