Remedier til sondeernæring

Remedier til sondeernæring

Borgere, der indtager ernæringspræparater via sonde, skal anvende visse remedier. Det kan dreje sig om overledningssæt, sonder og dertilhørende sprøjter. I enkelte tilfælde bruges desuden ernæringspumpe. 

Det er en betingelse, at patienterne er gruppe 1- og 2-sikrede, samt at patienterne er omfattet af målgruppen ”svær sygdom og alvorlig svækkelse" jf. Bek. nr. 1491 af 14.12.2006 om tilskud til ernæringspræparater og Vejledning nr. 115 af 8.12.2006 om tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (sondeernæring m.v.)

I hvilke situationer kan der være behov?

Afgørelse

Før indlæggelse:

  Under indlæggelse:

   Efter indlæggelse:

    • 4.2.3. Borgere, der får sonderemedie ordineret til midlertidigt eller permanent brug som led i behandling på sygehus eller som fortsættelse af behandlingen.
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler den udlånende instans.
    • 4.2.5. Borgere, der er i kontakt med hjemmesygeplejen, et plejehjem eller anden lignende offentlig institution efter afsluttet sygeforløb.
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Kommune

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler den udlånende instans.
    • 4.2.1. Under indlæggelse på hospital afholdes udgiften til remedier og ernæringspumpe af hospitalet til både børn og voksne
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler den udlånende instans.
    • 4.2.4. Borgere, der ikke er i kontakt med hjemmeplejen eller lignende, og sondeernæringen ikke kontrolleres i hospitalsregi i det tilstanden er stationær (f.eks. dem, som fører selvkontrol på deres børn).
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler den udlånende instans.
    • 4.2.2. Borgere, der får sonderemedie ordineret som led i behandlingen eller som fortsættelse af behandlingen, hvor patientens brug typisk er under kontrol af hospitalet, indtil tilstanden er stationær.
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler den udlånende instans.

    Accepter cookies fra dette site

    Dette website bruger cookies, for at forbedre din brugeroplevelse.

    Du kan altid slette cookies i avancerede indstillinger på din browser.