Remedier til nefrostomikateter

Remedier til nefrostomikateter

Et nefrostomi-kateter er et lille tyndt kateter, der er lagt ind i nyrebækkenet gennem huden på siden af kroppen.

Der anlægges nefrostomi-kateter, da der ikke er afløb gennem den ene urinleder (fra nyren til blæren). Urinen bliver derfor ikke ledt den naturlige vej ned i blæren. I stedet ledes urinen igennem nefrostomi-kateteret og ud i en urinpose.

Et nefrostomi-kateter anlægges dels som led i et behandlingsforløb, dels som en varig urinafledning.

Kateteret, mellemstykket og 3-vejshaner er remedier til nefrostomi-katetre, som anses for at være en del af behandlingsredskabet. Disse udlånes derfor altid af hospitalet.

Handsker, steril saks, skyllematerialer, forbindinger m.m. til lindring, hygiejne og/eller pleje udleveres af kommunen, hvis hjemmesygeplejen står for kateterskylning og forbindingsskifte, og af hospitalet, hvis patienter er oplært til selv at stå for kateterskylning og forbindingsskifte.

Urinposer (dag og natposer) anvendes til opsamling af urinen, som udleveres af hospitalet, hvis det er en behandling og af kommunen, hvis det er en varig urinafledning (serviceloven §112).

I hvilke situationer kan der være behov?

Afgørelse

Før indlæggelse:

  Under indlæggelse:

   Efter indlæggelse:

    • 11.4.2 Borgere med behov for remedier (kateteret, mellemstykket og 3-vejshaner) til nefrostomi-katetre i eget hjem, som led eller fortsættelse af behandlingen til midlertidigt eller varigt behov.
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Det er hospitalet, som skifter kateteret og det er den kommunale hjemmepleje, som renser og skyller kateteret.
    • 11.4.1 Borgere med behov for remedier (kateteret, mellemstykket og 3-vejshaner) til nefrostomi-katetre i forbindelse med behandling på hospitalet
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Det er hospitalet, som skifter kateteret og det er den kommunale hjemmepleje, som renser og skyller kateteret.

    Accepter cookies fra dette site

    Dette website bruger cookies, for at forbedre din brugeroplevelse.

    Du kan altid slette cookies i avancerede indstillinger på din browser.