Lymfepresmaskine (vaskulær kompressor)

Lymfepresmaskine (vaskulær kompressor)

En lymfepresmaskine, er en kompressionspumpe, der via luftslanger forbindes til en manchet. Via tryk påvirkes det ødimatøse område, således at væsken presses væk, og hævelsen derved mindskes.

En kompressionsmaskine kan være både et behandlingsredskab og et hjælpemiddel (Bekendtgørelse 135-10).

Maskinen anses for at være et behandlingsapparatur, hvis den anvendes som led i eller forsættelse af en iværksat behandling på hospitalet.

Det kan eksempelvis være i følgende situationer:

 • Ved behandling af sår (under opheling)
 • Ved opstart af behandling inden kompressionsbandagering, med det formål at blødgøre vævet.
 • Som supplement til bandageringsperioden
 • Den palliative/terminale patient, der kun tåler lidt kompression, og som har problemer med hårdt væv.

Maskinen anses for at være et hjælpemiddel, hvis behandling på hospitalet er afsluttet, og tilstanden ved patienten anses for at være kronisk. Anvendelse af kompressionsmaskinen skal her afhjælpe nedsat funktionsevne og lette den daglige tilværelse.

Det kan eksempelvis være i følgende situationer:

 • Ved patienter, som dagligt anvender kompressionsmateriale, men hvor dette ikke kan stå alene i forhold til at styre lymfødemet.
 • Når der er behov for at blødgøre væv og afhjælpe ødemet, for at opnå bedre funktionsniveau.

Tilbehør:

 • Luftslanger
 • Manchet
2.6.3. Der henvises til principafgørelse: 135-10

I hvilke situationer kan der være behov?

Afgørelse

Før indlæggelse:

  Under indlæggelse:

   Efter indlæggelse:

    • 2.6.3. Borgere med behov for en lymfepresmaskine til at afhjælpe følgerne af en kronisk lymfeødem og hvor lymfepresmaskinen kan lette borgerens hverdag. Det er en betingelse af sygehusbehandlingen er afsluttet, og at hospitalet dermed ikke har ansvar for at føre kontrol med maskinens anvendelse. Der henvises til principafgørelse: 135-10.
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Kommune

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler den udlånende instans.
    • 2.6.2. Borgere med behov i eget hjem, som led i eller fortsættelse af den iværksatte lymfeødem behandling på hospitalet. Udlånes til midlertidig eller permanent brug i hjemmet. Hospitalet har givet borger instruktion i brug af lymfepresmaskinen, og hospitalet fører kontrol med anvendelsen.
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler den udlånende instans.
    • 2.6.1. Borgere, som er indlagt på hospital
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler den udlånende instans.

    Accepter cookies fra dette site

    Dette website bruger cookies, for at forbedre din brugeroplevelse.

    Du kan altid slette cookies i avancerede indstillinger på din browser.