Knogleforankrede proteser (osseointegrationsproteser)

Knogleforankrede proteser (osseointegrationsproteser)

En knogleforankret protese er en protese, som sidder fast uden hylster. Metoden kaldes osseintegration og ved at indoperere en titaniumskrue i knoglen kan man med denne metode få en direkte tilslutning til protesen.

Da operationerne kun kan udføres på Aarhus Universitetshospital bemærkes det, at det, jf. Sundhedslovens §79, er Regionsrådet i borgerens bopælsregion, der afholder udgiften til borgerens sygehusbehandling ved sit sygehusvæsen og ved andre regioners sygehuse

I hvilke situationer kan der være behov?

Afgørelse

Før indlæggelse:

  Under indlæggelse:

   Efter indlæggelse:

    • 17.2.1 Borgere med varigt nedsat funktionsevne som følge af amputation eller mangelfuldt udviklet kropsdel, som oplever betydelige problemer med anvendelsen af hylsterproteser
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler udlånende instans – udskiftes efter slid.
    • 17.2.2. Træningsprotese, som borgeren skal anvende før den OI-protesen må tages i brug
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler udlånende instans – udskiftes efter slid.
    • 17.2.3 Tilbehør: Knæ og fødder, der ikke er en del af standardprotesen, men som er nødvendige for, at borgeren kan bibeholde sit arbejde eller arbejdsevne, som letter borgerens hverdag betydeligt eller som borgeren kan få behov for i takt med at funktionsevnen højnes. Det er Regionsrådet i borgerens bopælsregion, der, ud fra et sundhedsfagligt skøn, vurderer, om sådanne knæ og fødder er nødvendige for, at borgeren kan få fuldt udbytte af behandlingen og ikke stilles ringere end hvis borgeren havde bibeholdt en hylsterprotese og kunne søge tilbehør som hjælpemidler efter Serviceloven
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler udlånende instans – udskiftes efter slid.

    Accepter cookies fra dette site

    Dette website bruger cookies, for at forbedre din brugeroplevelse.

    Du kan altid slette cookies i avancerede indstillinger på din browser.