Høreapparat

Høreapparat 

Et høreapparat er en batteridreven elektronisk enhed som kan hjælpe personer med høretab til at høre bedre. Et høreapparat består af en mikrofon, en forstærker og en højtaler.

Det er hospitalet som er ansvarlig for udskiftning og reparation af høreapparater. Herunder erstatning af et høreapparat som er tabt. Borger er ansvarlig for den daglige vedligeholdelse af høreapparatet

I hvilke situationer kan der være behov?

Afgørelse

Før indlæggelse:

  Under indlæggelse:

   Efter indlæggelse:

    • 14.1.3. Hørepædagogisk undervisning og specialpædagogisk bistand der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af en hørenedsættelse. Herunder undervisning i brugen af høreapparat, efterjustering af høreapparat (efter de 3 måneder) samt rådgivning og vejledning om fx muligheder og begrænsninger ved brug af høreapparat
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Kommune

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler den udlånende instans.
    • 14.1.1. Udlevering af høreapparat incl. tilbehør Tilbehør: Batterier, fjernbetjening, slanger, filtre, propper, chips, domes m.m. Et høreapparat kan afprøves i op til 3 måneder. Der ydes hjælp til justering af høreapparat og instruktion i brug af høreapparat ved udlevering. Hjælp til justering kan ydes i en periode på 3 måneder efter udlevering.
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler den udlånende instans.
    • 14.1.4. Høretekniske hjælpemidler der kan afhjælpe følgerne af en hørenedsættelse for høreapparatbrugere og borgere med cochlear implant . Hjælpen ydes som udlån.
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Kommune

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler den udlånende instans.
    • 14.1.2. Høreomsorg Vejledning i anvendelse, betjening og daglig vedligeholdelse af høreapparat.
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Kommune

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler den udlånende instans.

    Accepter cookies fra dette site

    Dette website bruger cookies, for at forbedre din brugeroplevelse.

    Du kan altid slette cookies i avancerede indstillinger på din browser.