Behandlingsredskaber og hjælpemidler tilknyttet det udgående apopleksiteam

Indlagt eller udskrevet fra hospital

15.1.1 Udskrevet fra hospitalet

Borger er udskrevet fra hospitalet, opholder sig i eget hjem og følges af det udgående apopleksiteam fra hospitalet:

Hospitalet udlåner:

 • behandlingsredskaber, som anvendes som led i eller fortsættelse af den behandling som er iværksat under indlæggelse til varigt eller midlertidigt brug i hjemmet 
 • behandlingsredskaber, som er nødvendige i forbindelse med læge ordinerede regimer/restriktioner (regimehjælpemidler)
 • hjælpemidler, som anvendes som led i specialiseret genoptræning (genoptræningsplan)

Kommunen udlåner:

 • hjælpemidler, som anvendes til at afhjælpe en varig nedsat funktionsevne
 • plejehjælpemidler, som er nødvendige for at de kommunale hjemmesygeplejersker kan igangsætte sygepleje i eget hjem
 • hjælpemidler, som anvendes som led i almindelig genoptræning (genoptræningsplan)
 • hjælpemidler, som er nødvendige for at skabe et sikkert arbejdsmiljø (APV hjælpemidler) for de medarbejdere, som skal yde pleje i borgerens hjem 

I de tilfælde, hvor hospitalet eller kommunen vurderer, at borger kan få brug for hjælpemidler i en midlertidig periode efter udskrivelse, for at klare basale daglige gøremål fx en badebænk, afgør genoptræningsplanen, hvilken sektor, der udlåner:

 • Når borger udskrives og tilknyttes apopleksiteamet uden en genoptræningsplan eller med en genoptræningsplan til specialiseret træning, udlåner hospitalet 
 • Når borger udskrives og tilknyttes apopleksiteamet med en almindelig genoptræningsplan udlåner kommunen.

15.1.2. Indlagt på hospitalet

Borger er indlagt på hospitalet, opholder sig i eget hjem og følges af det udgående apopleksiteam fra hospitalet:

Hospitalet udlåner

 • Behandlingsredskaber, som anvendes under indlæggelse
 • Hjælpemidler, som anvendes under indlæggelse

Kommunen udlåner:

 • hjælpemidler, som er nødvendige for at skabe et sikkert arbejdsmiljø (APV hjælpemidler) for de medarbejdere, som skal yde pleje i borgerens hjem

Når borgeren ikke længere har status som indlagt, træder ansvarsdelingen, som er beskrevet under ”Udskrevet fra hospitalet” i kraft.

Der er behov for at se på den kommunale forberedelsestid i forhold til visitering til og udbringning af visse hjælpemidler til apopleksipatienter i eget hjem tilknyttet det udgående apopleksiteam

Den nuværende forberedelsestid i forhold til visse hjælpemidler vurderes ikke at være dækkende for behovet, og en kortere forberedelsestid vil blive en udfordring for kommunerne.  

Da en del borgere ikke har fået vurderet behovet for genoptræningsplanen inden de udskrives fra akutafdelingen (overflyttes til videre behandling ved apopleksiteamet i hjemmet), vil hospitalet ofte komme til at udlåne hjælpemidler til patienter, som efterfølgende ordineres almindelig genoptræning. Der er således tale om en udvidelse af hospitalets udlån af hjælpemidler i forhold til tidligere praksis.

Endelig opfordrer undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber til, at hospitalerne og kommunerne anvender værdierne for det gode samarbejde, blandt andet ved at tage initiativpligten i anvendelse, så eventuelle tvivlstilfælde ikke kommer til at hindre det sammenhængende og gnidningsfrie patientforløb.

I hvilke situationer kan der være behov?

Afgørelse

Før indlæggelse:

  Under indlæggelse:

   Efter indlæggelse:

    Accepter cookies fra dette site

    Dette website bruger cookies, for at forbedre din brugeroplevelse.

    Du kan altid slette cookies i avancerede indstillinger på din browser.