Antidecubitusmadras (både luft og skum)

Antidecubitusmadras (både luft og skum)

Specialmadrasser der bruges i situationer, hvor der er risiko for tryksår til personer med svære kredsløbsproblemer, immobilitet og/eller ophævet sensibilitet. 

I hvilke situationer kan der være behov?

Afgørelse

Før indlæggelse:

  Under indlæggelse:

   Efter indlæggelse:

    • 7.1.1. Behandling på hospital medfører, at borgeren i en periode har trykspor/tryksår, som denne er i behandling for. Tryksåret forventes at kunne hele op i løbet af en periode (Borgeren scores efter godkendt scoringsskema). Borgeren har ikke tidligere været i risikozone, og man forventer, at borgeren på sigt vil blive risikofri
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler den udlånende instans.
    • 7.1.2. Efter behandling på hospital skønnes borgeren, at være i risikozone for tryksår. Borgeren scores efter godkendt scoringsskema. Man forventer, at borgeren fremover vil være i risikozone
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Kommune

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler den udlånende instans.
    • 7.1.3. Efter behandling på hospital skønnes borgeren, at være i risikozone for tryksår. Borgeren scores efter godkendt scoringsskema. Man forventer ikke, at borgeren fremover vil være i risikozone
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler den udlånende instans.