Fortykningsmiddel

Beskrivelse af produktet

Et fortykningsmiddel er et produkt, der kan fortykke tyndtflydende mad og drikke. Produktet skal røres i det tyndtflydende mad og drikke, det er smagsneutralt, og konsistensen fortykkes.

Sammenhæng som produktet indgår i

Fortykningsmidler anvendes i forbindelse med en nedsat evne til at synke tyndtflydende mad og drikke uden at fejlsynke. Altså for at undgå, at personer får mad eller drikke ned i luftrøret og videre ned i lungerne i stedet for i spiserøret og ned i maven. Anvendes eksempelvis til personer med dysfagi.

Det primære formål med anvendelsen

Fortykningsmidler kan have ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelse af fortykningsmidlet er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Bemærkninger og særlige aftaler

Fortykningsmiddel er ikke et lægemiddel, og det er heller ikke et ernæringspræparat.

Vejledende ansvarsplacering

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Fortykningsmiddel har et afhjælpende formål og betragtes som hjælpemidler i følgende sammenhænge:

  • Når fortykningsmiddel anvendes til at afhjælpe synkebesvær/risiko for fejlsynkning
  • Når fortykningsmiddel er nødvendigt for, at borger kan indtage tyndtflydende fødevarer på en naturlig både
  • Når borger ved  brug af fortykningsmiddel til tilpasning af kost- og drikkekonsistenser kan undgå egentlig behandling i form af drop eller sonde

Trænende formål

Produktet anvendes som led i et træningsforløb med henblik på at opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne eller med henblik på at forhindre yderligere funktionstab eller at vedligeholde den hidtidige funktionsevne.

Træningsforløb tildeles efter henholdsvis Sundhedsloven og Serviceloven afhængig af hvilken type træning, der er behov for.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos henholdsvis hospitalet og kommunen - se fordelingen under begrundelse og uddybning.

Ordineres i
hospitalsregi
Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Fortykningsmiddel har et trænende formål, og betragtes som et træningsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når det er nødvendigt at anvende under et tidsbegrænset træningsforløb  for at kunne udføre træningsøvelserne og forbedre resultatet af træningen.

 

Produktet udleveres af hospitalet i følgende situationer:

Ved genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning under indlæggelse jf. Sundhedsloven§140

Ved specialiseret, ambulant genoptræning  af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven § 140

 

Produktet udleveres af kommunen i følgende situationer:

Ved almindelig, ambulant genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven §140

Ved rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade jf. Sundhedsloven §140

Ved vederlagsfri fysioterapi til børn og voksne omfattet af diagnoselisten leveret i kommunal regi jf. Sundhedsloven § 140a

Ved genoptræning af voksne med fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom jf. Serviceloven § 86 stk. 1

Ved vedligeholdende træning for voksne med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 86 stk. 2

Ved vedligeholdende træning til børn med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 44