FIstelposer til opsamling af andet end afføring

Beskrivelse af produktet

En fistelposer er en pose, der er fremstillet til at dække over et sår eller andre uregelmæssige åbninger imellem kroppens overfalde og en indre legemsoverflade (fistler). Klæbematerialet er særligt udviklet til at beskytte huden.

Fistelposer kaldes også sårposer eller drænage poser.

Sammenhæng som produktet indgår i

Fistelposer anvendes i sammenhæng med plejen og behandlingen af fistler, hvorfra der siver sekret. Fistler opstår f.eks. i forbindelse med en byld, et fremmedlegeme, en skade eller efter en operation.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Filter, låg, klippeguide, dækfolie, drænport m.m. er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med anvendelsen af en fistelpose til opsamling af andet en afføring er at behandle en fistel. Det er et behandlende sigte, og fistelposen er derfor et behandlingsredskab.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Bemærkninger og særlige aftaler

Hvis fistelposen anvendes til at opsamle afføring, sidestilles fistelposen med en stomipose. 

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

En fistelpose til opsamling af andet en afføring har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for at anvende fistelposen under indlæggelse, som led i behandlingen.
  • Når der er et lægefagligt behov for at borger anvender fistelpose som led i eller fortsættelse af den iværksatte behandling.
  • Når lægen fører jævnlig kontrol med der fortsat er behov for fistelposen.

  • Når lægen vurderet, at fistelposen skal anvendes permanent.

  • Når borger går løbende kontrol på hospitalet for at få tilset fistlen.