Kontinuerlig glukosemåler med alarm

Måleredskab der bruges af borgere, som har svært ved at styre deres blodsukker. Glukosesensoren føres ind under huden. Denne måler sukkerværdien i vævsvæsken, og udskiftes hver 3. dag. Borgeren har mulighed for at se om koncentrationen er for opadgående eller nedadgående. På baggrund af alarm skal borgeren reagere og give insulin eller modsat for at stabilisere blodsukkerniveauet.

I hvilke situationer kan der være behov?

Afgørelse

Før indlæggelse:

  Under indlæggelse:

   Efter indlæggelse:

    • 5.3.1. Borgere med behov i forbindelse med behandling på hospitalet
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler den udlånende instans.
    • 5.3.2. Borgere med behov i eget hjem, som led i eller fortsættelse af den iværksatte behandling på hospital. Udlånes til midlertidigt eller permanent behov
     se ansvarsplacering

     Ansvarsplacering: Hospital

     Daglig rengøring og vedligeholdelse påhviler borgeren. Det driftsmæssige ansvar påhviler den udlånende instans.