CPAP

Beskrivelse af produktet

En CPAP er et apparatur, der kan skabe vedvarende overtryk i luftvejene. CPAP fungerer som en luftblæser. Den blæser luft med et lille overtryk gennem en slange til en maske, som sættes over næsen eller næse og mund. Det lille overtryk blæser væggene ud til siden i svælget og der bliver bedre plads. Anvendes typisk om natten.

Sammenhæng som produktet indgår i

En CPAP anvendes til at  forhindre sammenfald og blokering af indåndingen og derved skabe frie luftveje.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Filtre, slange, maske og modstand er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med anvendelsen af CPAP er at forhindre sammenfald og blokering af indåndingen og derved skabe frie luftveje. Det er et behandlende sigte, og CPAP er derfor et behandlingsredskab.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

 

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

CPAP har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for at sikre frie luftveje under indlæggelse.
  • Når der er et lægefagligt behov for at sikre frie luftveje efter udskrivelse som led i eller fortsættelse af iværksat behandling på hospitalet - fx ved søvnapnø.