Arbejdsstol med centralbremse

Beskrivelse af produktet

Kontorstol med indstillelig ryg, indstilleligt sæde, gasfjeder til højdeindstilling, armlæn og centralbremse på 4 hjul.

Sammenhæng som produktet indgår i

En arbejdsstol med centralbremse anvendes til at sidde på, mens man udfører almindelige daglige gøremål.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Special sæde, special ryg, nakkestøtte og særlige hjul er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

En arbejdsstol med centralbremse har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af arbejdsstolen med centralbremse er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling.

I nogle tilfælde har arbejdsstolen med centralbremse flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

 

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Arbejdsstolen med centralbremse har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

 • Når den anvendes til at afhjælpe følgerne af en varigt nedsat evne til at stå op og udføre daglige gøremål.
 • Når den i væsentlig grad letter udførelsen af de daglige gøremål i hjemmet.

 

 

Trænende formål

Produktet anvendes som led i et træningsforløb med henblik på at opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne eller med henblik på at forhindre yderligere funktionstab eller at vedligeholde den hidtidige funktionsevne.

Træningsforløb tildeles efter henholdsvis Sundhedsloven og Serviceloven afhængig af hvilken type træning, der er behov for.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos henholdsvis hospitalet og kommunen - se fordelingen under begrundelse og uddybning.

Ordineres i
hospitalsregi
Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Arbejdsstolen med centralbremse har et trænende formål og betragtes som et træningsredskab i følgende sammenhænge:

 • Når den anvendes som led i et tidsbegrænset træningsforløb med henblik på at genoptræne færdigheder i udførelsen almindelige daglige gøremål i hjemmet.
 • Udleveres af den instans der er ansvarlig for genoptræningen - se nedenfor:

 

Produktet udleveres af hospitalet i følgende situationer:

 • Ved genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning under indlæggelse jf. Sundhedsloven§140
 • Ved specialiseret, ambulant genoptræning  af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven § 140

 

Produktet udleveres af kommunen i følgende situationer:

 • Ved almindelig, ambulant genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven §140
 • Ved rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade jf. Sundhedsloven §140
 • Ved vederlagsfri fysioterapi til børn og voksne omfattet af diagnoselisten leveret i kommunal regi jf. Sundhedsloven § 140a
 • Ved genoptræning af voksne med fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom jf. Serviceloven § 86 stk. 1
 • Ved vedligeholdende træning for voksne med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 86 stk. 2
 • Ved vedligeholdende træning til børn med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 44