Arbejdsgruppen til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om hjælpemidler og behandlingsredskaber

 

Opgaver for Arbejdsgruppen til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om hjælpemidler og behandlingsredskaber 

Arbejdsgruppen til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om hjælpemidler og behandlingsredskaber  er et tværsektorielt samarbejdsforum med repræsentanter fra kommunerne, hospitalerne og Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland.

Arbejdsgruppen har følgende opgaver:

  • Afklaring af lokale/regionale tvister vedr. tolkning af Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsnet    
  • Løbende udvikling og opdatering af Det vejledende afklaringskatalog på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber 
  • Håndtering af henvendelser fra klyngerne vedrørende spørgsmål om Afklaringskataloget
  • Følge udviklingen på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber
  • Varetagelse af den overordnede opfølgning på sundhedsaftalen om behandlingsredskaber og hjælpemidler
  • Følge den decentrale implementering af sundhedsaftalen og Afklaringskataloget

Arbejdsgruppen mødes ca. 1 gang i kvartalet og ad hoc ved presserende sager.

Arbejdsgruppen er nedsat som et fast arbejdsgruppe under Sundhedsstyregruppen.

 

Arbejdsgruppens sammensætning

Arbejdsgruppens medlemmer består af:

Kommunale og regionale jurister tilknyttet på ad hoc basis

Der er delt formandskab mellem kommuner og region. Sundhedsplanlægning varetager sekretariatsfunktionen.

Link til kommissorium.

 

Opdatering af afklaringskataloget

Nærværende afklaringskatalog er dynamisk. Kataloget kan således løbende udbygges med beskrivelser samt relevante værdier og principper. Arbejdsgruppen til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om hjælpemidler og behandlingsredskaber i regi af sundhedsaftalen har til opdrag at sikre dette arbejde.