Appendikostomi og produkter

Beskrivelse af produktet

Appendix betyder blindtarm, og stomi betyder mund eller åbning. Appendikostomi er en kirurgisk åbning fra blindtarmen til kroppens overflade - typisk bugvæggen. Blindtarmen er hæftet til bunden af tyktarmen, og via appendikostomien etableres en direkte adgang fra bugvæggen til tyktarmen.

Via appendikostomien skylles tyktarmen med vand, tyktarmen udspiles og vandet fremmer tarmens naturlige sammentrækninger og fremmer en naturlig afføring igennem endetarmen.

Sammenhæng som produktet indgår i

En appendikostomi anvendes ved dysfunktioner i bækkenbunden og lukkemuskulaturen  i endetarmen.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Kateter, sprøjter og vand er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet. 

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med produkter til appendikostomi er at behandle dysfunktioner i bækkenbunden og lukkemuskulaturen  i endetarmen. Det er et behandlende sigte, og produkter til appendikostomi er derfor et behandlingsredskab.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Produkter til appendikostomi har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for at skylle tarmen via en appendikostomi under indlæggelse.
  • Når der et lægefagligt behov for at skylle tarmen via en appendikostomi efter udskrivelse ifm skader i bækkenbunden efter fødsler, efter operationer omkring endetarmen, ved nedsat nerveforsyning til endetarmen m.m.